menusearch
parsshahr.com

مهندسین مشاور پارس شهر پایدار البرز

آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور و/ یا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ 1396/02/01 لغایت 1396/02/10 (2) آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور و/ یا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ 1396/02/01 لغایت 1396/02/10 (2) رأی شماره ۱۳۴۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره های ماده ۵ تعرفه بهای خدمات و عوارض ساختمانی شورای اسلامی شهر نوشهر مصوب ۱۳۹۱ منتشره در روزنامه رسمی شماره 21006-04/02/1396
رأی هیئت عمومی
الف - مطابق حکم مقرر در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده شوراهای اسلامی اختیار وضع عوارض را دارا هستند، بنابراین تبصره ۴ از ماده ۵ تعرفه مورد اعتراض، مغایر قانون و قابل ابطال تشخیص نشد.
ب - با توجه به اینکه مطابق ماده ۴ قانون مدنی اصولاً اثر قانون به آینده است به طریق اولی مصوبات شورای اسلامی شهرها نیز نمی تواند ناظر به تاریخ قبل از تصویب باشد، بنابراین تبصره ۵ از ماده ۵ مقرره مورد اعتراض مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
ج - با توجه به اینکه در قوانین موضوعه، حکمی بر تجویز عوارض نقل و انتقال املاک پیش بینی نشده است و از طرفی دریافت هزینه حق تفکیک توسط شهرداری مستند به حکم مقنن نیست، بنابراین تبصره های ۷ و ۶ از ماده ۷ تعرفه مورد اعتراض مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
دوشنبه هجدهم دی ۹۶
آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور و/ یا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ 1396/02/01 لغایت 1396/02/10 (1) آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور و/ یا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ 1396/02/01 لغایت 1396/02/10 (1) رأی شماره ۱۴۴۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال بند اول پیوست شماره پنج سند اصلی طرح جامع شهر تهران در سال ۱۳۸۶ و ماده ۲ مصوبه تعیین ضوابط مالی و اصلاح نحوه دریافت عوارض سال ۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر تهران
نظر به اینکه مطابق ماده ۵ اصلاحی قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۸۸، بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهر و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از سویی وظایف شوراهای اسلامی شهرها در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی آن تعیین شده است و در این ماده قانونی تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است به طریق اولی نمی تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض کند و با عنایت به اینکه به موجب ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹، از سال ۱۳۹۰ وضع عوارض بر ارزش افزوده ناشی از طرح های توسعه شهری توسط قانون گذار تجویز شده است، بنابراین بند ۱ پیوست شماره ۵ سند اصلی طرح جامع شهر تهران در سال ۱۳۸۶ و ماده ۲ مصوبه تعیین ضوابط مالی و اصلاح نحوه دریافت عوارض از املاک شهری در اجرای طرح های تفصیلی جدید مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران تشخیص شد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
دوشنبه هجدهم دی ۹۶
کرج؛ کلانشهر فشرده - یاسر امان الهی کرج؛ کلانشهر فشرده - یاسر امان الهی بر اساس سرشماری نفوس و مسکن 1395 در حالیکه تراکم جمعیتی کل استان البرز 527 نفر در کیلومتر مربع است ، شهر کرج 20 برابر استان دارای تراکم جمعیتی است در حالیکه تنها 2.9 درصد از مساحت استان را شامل می شود یعنی 54 درصد جمعیت استان تنها در 2.9 درصد از مساحت ساکن هستند و 46 درصد از جمعیت استان در 97.1 درصد از مساحت آن ساکن شده اند. شنبه بیست و پنجم شهریور ۹۶ شعارهای انتخاباتی و اثر آنها در انتخاب وزرا و شهردارها شعارهای انتخاباتی و اثر آنها در انتخاب وزرا و شهردارها بعد از فروکش کردن شور انتخاباتی اخیر و تحلیف حکم ریاست جمهوری دوازدهم وقت آن شده است عمیق تر به مباحث مهم مطرح شده در حوزه شهری در رقابت های انتخاباتی بپردازیم. به لطف حضور مدیریت شهری تهران در انتخابات اخیر مباحث مختلفی از جمله تخلفات ساختمانی، مشکلات ترافیکی، محیط زیستی و کمبود خدمات غیرانتفاعی در راس انتقادات از مدیریت شهرداری قرار داشت. مباحثی دیگر نیز نه به این شفافیت ولی در کنار مباحث اصلی مطرح شد از جمله شکاف طبقاتی ایجاد شده در شهر تهران و خطرات طبیعی و غیر طبیعی شهر و رانت های شبکه ای ایجاد شده در دل ساختار مدیریت شهری.
در مقابل آنچه به عنوان دفاع مطرح شد ضعف ساختار دولتی و اصلی ترین راس های برنامه ریزی شهری یعنی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و به تبع آن وزارت راه و شهرسازی ایران در تعریف ضوابط و مقررات همه جانبه و فنی بود.
وقتی پیکان تند انتقادات متوجه مدیریت شهری تهران شد در یک جمله تمام ساختارهای دولتی موجود را به چالش کشید و موجب صدور بیانیه از طرف وزارت راه و شهرسازی جهت تبرئه خود گردید، جمله ای که محتوای آن این بود که شهرداری بر اساس ضوابط شورای عالی و معماری ایران و ابلاغیه وزارت راه وشهرسازی اقدام به صدور پروانه نموده است و یا طبق مصوبات کمیسیون ماده 5 اقدام کرده است که شهرداری تهران تنها یکی از اعضای آن می باشد (البته استثناءاً شهردار تهران ریاست کمیسیون ماده 5 تهران را بر عهده دارد ولی در باقی شهرها شهرداری عضو بدون حق رای کمیسیون می باشد) و ادارات دولتی دیگر اعضای اصلی این کمیسیون می باشند.
پنج شنبه نوزدهم مرداد ۹۶
نگاهی دوباره به ماهیت رشته شهرسازی - یاسر سرو امان الهی نگاهی دوباره به ماهیت رشته شهرسازی - یاسر سرو امان الهی شهرسازی در حالیکه که در رشته های مهندسی دسته بندی، اما در زیر مجموعه گروه هنر و معماری تدریس می شود. قرار گیری رشته شهرسازی در نظام مهندسی ساختمان از آن مسئله های غیر قابل باوری است که به مرور زمان شبیه به عادت شده و عادی جلوه می کند هر چند تلاش متعددی برای جدا شدن رشته شهرسازی از نظام مهندسی ساختمان انجام گرفته است که تاکنون موفقیت آمیز نبوده است آخرین بار در مجلس ششم شورای اسلامی مطرح شد و در کمیسیون های مربوطه نیز مورد بررسی قرار گرفته و جدایی معماری و شهرسازی موافقت شد اما هیچگاه به صحن مجلس راه پیدا نکرد.
در این راستا چند مسئله باید برای حل این مسئله باید مورد پذیرش قرارگیرد:
1- پذیرش مشکل ریشه ای در زیر ساخت قانونی مشاغل جدید که فقط مربوط به شهرسازی نمی باشد؛
2- پذیرش حذف برخی از مشاغل در گذر زمان و به وجود آمدن شکل جدیدتری از مشاغل (تغییر سریع ابزاری)؛
3- پذیرش آینده مشترک و عدم زندگی خلاء گونه و حذف تفکرات فردی و گروهی.
جمعه نوزدهم خرداد ۹۶
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مهندسین مشاور پارس شهر پایدار البرز می باشد.